Att skaffa villahiss från Condato

Dags att skaffa villahiss?

Vi förstår att det kan låta komplicerat att installera en villahiss i hemmet och att du nog har många frågor. Det är ett spännande nytt steg att ta och leder till många förbättringar, men det är enklare än du kanske tror.

Nedan har vi sammanfattat vad du behöver tänka på och hur hela processen går till.


Frågor som besvaras i denna guide:

Behöver jag göra några förberedelser själv innan jag beställer en villahiss?
Vilka garantier finns det på våra villahissar?
Vilket underhåll krävs?
Hur lång tid tar det från beställning tills allting är klart?

Steg 1. Förberedelser
.


.

1.1 Mätning

Förberedelserna är bland det viktigaste steget när du ska skaffa villahiss i hemmet. För det första behöver vi veta om din bostad har storlek och struktur som passar för en villahiss. För detta måste ett antal mått tas där du vill installera hissen. Du kan göra detta själva, eller vi kan göra mätningarna tillsammans.

Det som behöver mätas är maximal bredd, djup och höjd på hisschaktet samt avståndet mellan våningarna så att vi kan beräkna den exakta hisshöjden. Du kommer att få mer exakta instruktioner efter du kontaktat oss.

1.2 Skapa utrymme för villahissen

Oftast kräver hissinstallationen att det görs hål i golven mellan våningsplanen, hur många beror förstås på hur många våningar hissen ska nå. Om hissen placeras bredvid en trappa kan man ibland klara sig utan håltagning eftersom det kan finnas tillräckligt fritt utrymme. Innan håltagning måste vi göra en undersökning för att se om det finns ledningar, rör eller andra strukturella hinder som det måste planeras för.

Step 2. Anpassning och Service

När vi bekräftat att det går att installera en villahiss i ditt hem går vi vidare till nästa steg. Det är nu det roliga börjar, då vi tillsammans diskuterar hissens storlek, färg på hisschaktet, val av matta, design av hissväggar och andra anpassningar du vill ha. Hissens mekanik är av bästa svenska kvalitet och kommer att arbeta pålitligt i bakgrunden, men du har många möjligheter att göra hissens synliga delar till en personlig skapelse skräddarsydd för ditt hem.

Garantier – Vi ger våra kunder 2 års garanti och garantin gäller för fabrikationsfel, inte skador som orsakats av en olyckshändelse eller för att du hanterat hissen fel.
Om där har funnits ett fel från början har du rätt i att reklamera varan inom 3 år. Du måste se till att reklamera hissen inom två månader från det att du märkte felet, då räknas det alltid som du har reklamerat i tid. För hissens skruv och mutter ger vi 10 års garanti om du valt att skriva på vårt rekommenderade serviceavtal. Vi vill att våra kunder ska känna sig säkra och att de har en fullt fungerande hiss utan problem.

Underhåll – Våra villahissar kräver inte så mycket fortlöpande underhåll, det handlar mest om att kontrollera systemets oljenivåer och batteriet emellanåt. Om du tecknar ett serviceavtal med oss kommer vi och kontrollerar hissen var 3:e, 4:e eller 6:e månad, beroende på avtal. Om du använder hissen regelbundet rekommenderar vi att utföra en kontroll minst två gånger om året.

Step 3. Kontraktskrivning och Betalning
.

Efter att du valt och designat din hiss skriver vi ett köpeavtal som detaljerar hissens utformning och hur leverans och installation kommer att gå till. Nu sker också betalning enligt det sätt som vi kommit överens om.

Step 4. Beställningen skickas till fabriken i Degerfors.
.

Innan vi meddelar fabriken att påbörja produktionen av din villahiss går vi igenom din beställning en sista gång för att säkerställa att vi inte har missat någonting. Vi kommer att be dig att dubbelkolla att alla detaljer är korrekta.

Step 5. Produktion
.

När fabriken fått din beställning påbörjas produktionen. Denna tar 2-3 veckor, beroende på typ av hiss och hur du valt att designa den. Produktionstiden är en av de kortaste i hela villahissbranschen.

Step 7. Leverans
.

När din villahiss är färdigtillverkad skickas den från Degerfors till din dörr. Vi är med dig i hela processen och hjälper till så att allt är förberett inför installationen.

Step 8. Installation
.

Installationen kan variera något, beroende på typ av hiss och hur den anpassats. Normalt tar det 2-4 dagar, men ibland upp till 10 dagar. Du kommer att få en närmare uppskattning av installationstid när du beställer hissen så att du är förberedd.

Den totala tiden, från förberedelse till färdig installation är cirka 1,5-2 månader, om allt går som planerat.

Step 9. Uppföljning och kvalitetskontroll
.

Efter cirka två veckor kommer vi att kontakta dig igen för att säkerställa att allting fungerar som det ska. Vi kommer även att be dig att ge oss kommentarer på produkten och vår service så att vi kan fortsätta att leverera bästa möjliga kundnöjdhet.

Press & Social Media