Plattformshissens Teknologi och Historia

Vad är en plattformshiss och hur är en plattformshiss uppbyggd?

 

En plattformshiss är en elektromekanisk produkt som i första hand är skapad för att hjälpa handikappade indivier med tillgänglighet.
Ser vi till nutid så har plattformhissen design utvecklats i snabb fart de senaste åren vilket också har öppnat upp för ett nytt kundsegment. Dessa kunder ser plattformshissen som en lyxig produkt som frambringar komfort och säkerhet i vardgen.

 

Plattformshissen finns överallt, du kan hitta den i både varuhus, små butiker och i privata hem. Majoriteten av alla plattformshissar är drivna av en så kallad skruvdriven teknologi.

 

I denna teknologi är plattformen sammanlänkad med en så kallad styrskena, en stor skruv och två muttrar. Skruven är placerad i mitten av styrskenan där den går igenom hissens “liftok”. Skruven och liftoket är sedan säkrade med hjälp av en drivmutter och en säkerhetsmutter. Drivmuttern är kopplad till en elektrisk motor som gör att muttern kan börja rotera. När muttern börjar rotera runt skruven kommer plattformen att antingen röra sig upp eller ner beroende på vilket håll den roteras. Hissen håller sig alltid centrerad med hjälp av styrskenan och liftoket.

 

Är plattformshissar säkra och när blev plattformshissen populär?

 

En plattformshiss är en av de säkraste hissarna du kan åka. Detta på grund av de många säkerhetsfunktionerna som finns i hissen som exempelvis: elektromagnetisk broms, dubbla muttrar, nödöppningsfunktion och nödsäkningsmotor.  Skruvdrivna plattformshissar med eget schakt har funnits på marknaden sedan 80-talet och efterfrågan stiger för varje år.

 

Genom att göra en snabb forskning kan du se att många företag inom hissbrasnchen öppnade sina företag under 80-talet.
En stor anledning är att EU implementerade nya icke-diskriminerings lagar och regulationer för funktionshindrade vilket skapade en större efterfrågan på hissar. Sverige och Norge var väldigt snabba med att följa dessa regler. I en av J. Tøssebro artiklar från 2016 förklarade han att desssa regulationer verkade också ha ökat medvetenheten och den generella bilden angående just användare och dess tillgänglighet. På grund av dessa regulationer kan vi nu se hissar och rulltrappor i alla offentliga byggnader.

 

Samtidigt ser vi också en snabbt växande population av den åldrade befolkningen. United Nations (UN) nämde i deras Världspopulationsrapport för den åldrande befolkningen (2019)  att den globala populationen med ålder 65 och uppåt har ökat från 6%  under 1990 till 9% under 2019. Dessa nummer förväntas att växa vidare till 16% fram till 2050. Detta betyder att 1/6 av världens befolkning kommer att vara 65 år gamla eller uppåt under den tiden.

Genom att ha dessa nummer framför oss kan vi med enkelhet dra slutsatsen av att vi kommer att se betydligt fler plattformshissar i framtiden.

 

Sources: http://www.epsa.eu.com/customers_users/about_platform_lifts/the_history_of_european_lifting_platforms

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067216300049

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Report.pdf

 

Skriven av: Albert Persson

Date: 10/06/2020